Valentin Ganev

Valentin Ganev

Connections (22)

Year Production Valentin Ganev Zahary Baharov
2012 El Gringo Deputy Chief Logan
Bell
2009 Fake Identity Ludvik Seifert
Alexander
Year Production Valentin Ganev Bashar Rahal
2012 El Gringo Deputy Chief Logan
Sullivan
Year Production Valentin Ganev Blaire Noonan
2012 El Gringo Deputy Chief Logan
Springbreak Party Girl
Year Production Valentin Ganev Christian Slater
2012 El Gringo Deputy Chief Logan
Lieutenant West
Year Production Valentin Ganev Daniel Perrone
2009 Fake Identity Ludvik Seifert
Paulo
Year Production Valentin Ganev Didem Erol
2009 Fake Identity Ludvik Seifert
Eva (as Dana Flynn)
Year Production Valentin Ganev Erando González
2012 El Gringo Deputy Chief Logan
Chief Espinoza
Year Production Valentin Ganev Harry Anichkin
2009 Fake Identity Ludvik Seifert
Minister Abilov
Year Production Valentin Ganev Hristo Mitzkov
2009 Fake Identity Ludvik Seifert
Security man
Year Production Valentin Ganev Hristo Shopov
2009 Fake Identity Ludvik Seifert
Serik
Year Production Valentin Ganev Israel Islas
2012 El Gringo Deputy Chief Logan
Culebra
Year Production Valentin Ganev Izabella Miko
2009 Fake Identity Ludvik Seifert
Katrine
Year Production Valentin Ganev Julian Vergov
2009 Fake Identity Ludvik Seifert
Victor
Year Production Valentin Ganev Kenneth Hughes
2009 Fake Identity Ludvik Seifert
Mr. Pimstone
Year Production Valentin Ganev Raicho Vasilev
2009 Fake Identity Ludvik Seifert
Mr.Walther
Year Production Valentin Ganev Scott Adkins
2012 El Gringo Deputy Chief Logan
The Man
Year Production Valentin Ganev Shelly Varod
2009 Fake Identity Ludvik Seifert
Aslan's Wife
Year Production Valentin Ganev Sofía Sisniega
2012 El Gringo Deputy Chief Logan
Flaca
Year Production Valentin Ganev Val Kilmer
2009 Fake Identity Ludvik Seifert
Dr. Nicholas Pinter
Year Production Valentin Ganev Valentine Pelka
2009 Fake Identity Ludvik Seifert
Murdoch
Year Production Valentin Ganev Velislav Pavlov
2009 Fake Identity Ludvik Seifert
Aslan
Year Production Valentin Ganev Yvette Yates
2012 El Gringo Deputy Chief Logan
Anna

Filmography (2):

El Gringo El Gringo (2012)
Deputy Chief Logan
BUY
Fake Identity Fake Identity (2009)
Ludvik Seifert
BUY