Roberta Leighton

Roberta Leighton

Connections (14)

Year Production Roberta Leighton Antone Pagan
1981 Stripes Anita
Hector
Year Production Roberta Leighton Bill Murray
1981 Stripes Anita
John Winger
Year Production Roberta Leighton Bill Paxton
1981 Stripes Anita
Soldier
Year Production Roberta Leighton Conrad Dunn
1981 Stripes Anita
Psycho
Year Production Roberta Leighton Harold Ramis
1981 Stripes Anita
Russell Ziskey
Year Production Roberta Leighton John Candy
1981 Stripes Anita
Dewey 'Ox' Oxberger
Year Production Roberta Leighton John Diehl
1981 Stripes Anita
Cruiser
Year Production Roberta Leighton John Larroquette
1981 Stripes Anita
Capt. Stillman
Year Production Roberta Leighton John Voldstad
1981 Stripes Anita
Stillman's Aid
Year Production Roberta Leighton Judge Reinhold
1981 Stripes Anita
Elmo
Year Production Roberta Leighton Lance LeGault
1981 Stripes Anita
Col. Glass
Year Production Roberta Leighton P.J. Soles
1981 Stripes Anita
Stella Hansen
Year Production Roberta Leighton Sean Young
1981 Stripes Anita
Louise Cooper
Year Production Roberta Leighton Warren Oates
1981 Stripes Anita
Sgt. Hulka

Filmography (1):

Stripes Stripes (1981)
Anita
BUY