Kerry Washington  &  Sean Patrick Thomas

Kerry Washington
Sean Patrick Thomas