Carla Fracci

Carla Fracci

Connections (10)

Year Production Carla Fracci Alan Bates
1980 Nijinsky Tamara Karsavina
Sergei Diaghilev
Year Production Carla Fracci Colin Blakely
1980 Nijinsky Tamara Karsavina
Vassili
Year Production Carla Fracci Frederick Jaeger
1980 Nijinsky Tamara Karsavina
Gabriel Astruc
Year Production Carla Fracci George De La Pena
1980 Nijinsky Tamara Karsavina
Vaslav Nijinsky
Year Production Carla Fracci Jeremy Irons
1980 Nijinsky Tamara Karsavina
Mikhail Fokine
Year Production Carla Fracci Leslie Browne
1980 Nijinsky Tamara Karsavina
Romola de Pulsky
Year Production Carla Fracci Ronald Lacey
1980 Nijinsky Tamara Karsavina
Leon Bakst
Year Production Carla Fracci Ronald Pickup
1980 Nijinsky Tamara Karsavina
Igor Stravinsky
Year Production Carla Fracci Siân Phillips
1980 Nijinsky Tamara Karsavina
Lady Ripon
Year Production Carla Fracci Vernon Dobtcheff
1980 Nijinsky Tamara Karsavina
Sergei Grigoriev

Filmography (1):

Nijinsky Nijinsky (1980)
Tamara Karsavina
BUY