Andrew Bryniarski

Andrew Bryniarski

Connections (30)

Year Production Andrew Bryniarski Aaron Eckhart
1999 Any Given Sunday Patrick 'Madman' Kelly
Nick Crozier
Year Production Andrew Bryniarski Abraham Benrubi
1993 The Program Steve Lattimer
Bud-Lite Kaminski
Year Production Andrew Bryniarski Al Pacino
1999 Any Given Sunday Patrick 'Madman' Kelly
Tony D'Amato
Year Production Andrew Bryniarski Ann-Margret
1999 Any Given Sunday Patrick 'Madman' Kelly
Margaret Pagniacci
Year Production Andrew Bryniarski Bill Bellamy
1999 Any Given Sunday Patrick 'Madman' Kelly
Jimmy Sanderson
Year Production Andrew Bryniarski Cameron Diaz
1999 Any Given Sunday Patrick 'Madman' Kelly
Christina Pagniacci
Year Production Andrew Bryniarski Craig Sheffer
1993 The Program Steve Lattimer
Joe Kane
Year Production Andrew Bryniarski Dennis Quaid
1999 Any Given Sunday Patrick 'Madman' Kelly
Jack 'Cap' Rooney
Year Production Andrew Bryniarski Duane Davis
1993 The Program Steve Lattimer
Alvin Mack
Year Production Andrew Bryniarski Eric Balfour
2003 The Texas Chainsaw Massacre Thomas Hewitt (Leatherface)
Kemper
Year Production Andrew Bryniarski Erica Leerhsen
2003 The Texas Chainsaw Massacre Thomas Hewitt (Leatherface)
Pepper
Year Production Andrew Bryniarski Ernest Dixon
1993 The Program Steve Lattimer
Coach Clayton
Year Production Andrew Bryniarski Halle Berry
1993 The Program Steve Lattimer
Autumn Haley
Year Production Andrew Bryniarski James Caan
1993 The Program Steve Lattimer
Sam Winters
Year Production Andrew Bryniarski James Woods
1999 Any Given Sunday Patrick 'Madman' Kelly
Dr. Harvey Mandrake
Year Production Andrew Bryniarski Jamie Foxx
1999 Any Given Sunday Patrick 'Madman' Kelly
Willie Beamen
Year Production Andrew Bryniarski Jessica Biel
2003 The Texas Chainsaw Massacre Thomas Hewitt (Leatherface)
Erin
Year Production Andrew Bryniarski Jim Brown
1999 Any Given Sunday Patrick 'Madman' Kelly
Montezuma Monroe
Year Production Andrew Bryniarski Jon Pennell
1993 The Program Steve Lattimer
Bobby Collins
Year Production Andrew Bryniarski Jonathan Tucker
2003 The Texas Chainsaw Massacre Thomas Hewitt (Leatherface)
Morgan
Year Production Andrew Bryniarski Kristy Swanson
1993 The Program Steve Lattimer
Camille Shafer
Year Production Andrew Bryniarski LL Cool J
1999 Any Given Sunday Patrick 'Madman' Kelly
Julian Washington
Year Production Andrew Bryniarski Lauren Holly
1999 Any Given Sunday Patrick 'Madman' Kelly
Cindy Rooney
Year Production Andrew Bryniarski Lawrence Taylor
1999 Any Given Sunday Patrick 'Madman' Kelly
Luther 'Shark' Lavay
Year Production Andrew Bryniarski Lela Rochon
1999 Any Given Sunday Patrick 'Madman' Kelly
Vanessa Struthers
Year Production Andrew Bryniarski Matthew Modine
1999 Any Given Sunday Patrick 'Madman' Kelly
Dr. Ollie Powers
Year Production Andrew Bryniarski Michael Flippo
1993 The Program Steve Lattimer
Coach Humes
Year Production Andrew Bryniarski Mike Vogel
2003 The Texas Chainsaw Massacre Thomas Hewitt (Leatherface)
Andy
Year Production Andrew Bryniarski Omar Epps
1993 The Program Steve Lattimer
Darnell Jefferson
Year Production Andrew Bryniarski R. Lee Ermey
2003 The Texas Chainsaw Massacre Thomas Hewitt (Leatherface)
Sheriff Hoyt

Filmography (3):

The Texas Chainsaw Massacre The Texas Chainsaw Massacre (2003)
Thomas Hewitt (Leatherface)
BUY
Any Given Sunday Any Given Sunday (1999)
Patrick 'Madman' Kelly
BUY
The Program The Program (1993)
Steve Lattimer
BUY